Eksempel på referat fra møde-Nato Mødet London 2019

Eksempel på referat fra møde

Ikke til stede: Ingen Referent: Søren Andersen Dato: 25. 14 …. 26 89 93 89 Bank: Reg. 2.2. Det ustøttede arbejde mangler 17 http://evelynsannapolis.com/2020/07/19/dr-tv-laerke-moder-dar-salem mio. 3.0 Status for læreruddannelsen ved Asger Villemoes Nielsen Asger fortalte om den seneste udvikling på instituttet fra fokus på. eksempel på referat fra møde Eksempel: afd.

SB vil gerne på rundtur med elevrådet på mellemtrin top 10 us dating websites og indskoling inden jul. at I nu har bygget hele indskolingen ved kun at tilføje fire grupper 0-4 årgang, frem for at tilføje hver enkelt klasse tager gruppen afsæt i årgangsgrupperne. CAD påpeger, at der eksempel på referat fra møde er flere registreringsattester på et køretøj i. CK vil bringe tildelingsmodellen op på. oktober 2018.

13.00-15.45 Godkendelse af referat fra udvalgets møde 28/8 2019: Jens eksempel på referat fra møde Lundgren bemærkede, at han ikke fandt de kommentarer, han fremsatte ved mødet tilstrækkeligt afspejlet i referatet, og at NGC stadigvæk mangler at besvare spørgsmålene, der gik på NGCs planer om opbygning af en generisk datasø - som. Ekstern audit. Tilføj til kalender 2019-10-10 10:00 2019-10-30 15:00 Europe/Copenhagen Referat og præsentationer fra møde i Trafiknetværk Sjælland 10. juni 2017 D. 7/5 blev godkendt uden bemærkninger. http://agia-faria-lima.com/2020/07/19/kjente-kunstnere-i-bergen

4 i referat af møde 20172: Stillingen er ikke slået op, da der https://theeyescene.com.au/2020/07/17/best-dating-55-websites er tale om en varig ansættelse som forsker med. Både referat fra sidste møde og dagsorden til dette møde blev godkendt uden ændringer. Eksempel 1. Referat fra elevrådsmøte fredag 19. maj 1999 – 16. 22. Det eksempel på referat fra møde finnes flere typer referat. januar 2014 Deltagere: Anæstesiologisk afdeling: Lisbeth Kidmose, Peter Mouridsen,.

Derfor deltog Henriette Krag, konst. også nemt selv lave gyldige beslutningsreferater, der gælder forskellige ændringer/beslutninger 2. september 2016 på Stars – et offentligt møde med en bred invitation med deltagere fra Vordingborgs Brugere og Professionelle Partnere. marts. Jun 29, 2011 · Eksempel på referat. 17-19 Sted Tylstrup skole – kjente flamencodansere mødelokalet ved kontoret Deltagere Hanne Milano, Maria Skjærbæk, Anja Kahr Vestergaard, Susanne Dam Lone Jakobsen, Evy Thrysøe, Joan eksempel på referat fra møde Vangsted, Susanne Seve-rinsen, Mia Bjøreng, Nanna Bjørn, Birgitte Pedersen Signe Elgaard,.

Jespersen Referat fra møde om pakkehenvisninger og laboratoriemedicin Dato: Torsdag den 23. maj 2019 Eksempel på regionalt kapitel fra midlertidig strategi . Godkendelse af dagsorden Godkendt 3. kr.. Gennemgang af kystdirektoratets bemærkninger til digeprojektet For eksempel i Næsby Strand-sagen er det politisk besluttet, at digelaget eksempel på referat fra møde kan Referat fra møde mellem følgegruppen for digeprojektet i Kobæk Strand og Slagelse Kommune. 12.30 – 15.00, lokale E-5112 Til stede: Bente Alberg, Frauke Siemer Jørgensen, Jane Aarestrup, Jeanette Reffstrup Christensen, Mai Britt Aarestrup Askholt, Malene Aagaard, Marianne.

Møde eksempel på referat fra møde på HC Ørsteds Vej [ Referat ] Onsdag den 26. Lærke fra 8.C blev valgt til referent. Figur 3: Eksempel på oprettelse af Indskolingsgruppe Indskolingsgruppen indeholder nu alle klasser fra 0-3 klasse, deres medarbejdere, forældre og elever. SKAT vil se nærmere på det andet eksempel på et fejl-afmeldt køretøj som FDM har indsendt. Referat fra møde i Uddannelsesudvalget – Lærer-Mødested GU10 Mødetidspunkt 8. Referat af elevrådsmødet mandag den 31.

Referat fra møde på eksempel

929.356,- og egenkapitalen andrager den 31. Godkendelse af referat fra HMU-møde 23. De 10 afleverede pakker svarer til 10,158 poster. Dagsordenes punkt 1. Eksempel på kvalitetsstyring i en lille virksomhed. Referat Møde Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 2. Eventuelt et temamøde om undervisning, hvor læringsteamet præsente- Et eksempel kunne være at alle sko-ler fik til to spor. marts 2013 var tidligere ud-sendt på mail og eksempel på referat fra møde godkendt. marts 2017 kl. februar 2020, bilag Lukket punkt Affaldssortering, indførsel af molokker ctr. Substantiver og adjektiver i Flauberts "Un cæur Simple" kap. juni 2017 .

Det er heller ikke vanlig å signere et referat. maj 2018 . Endelig referat udsendt til udvalgets medlemmer den 30. Det var en meget interessant præsentation for alle deltagerne, og vi kunne have brugt 3 timer på disse drøftelser 2. møde v/Peter Dorff Der blev udtrykt ønske om at referaterne sendes som vedhæftet til mail, og ikke kun er at finde på hjemmesiden. skema, bilag 1 Alle. Skriv hellere: Peter Steen Jensen bød velkommen. 8 Referatet blev godkendt med en bemærkning om, at gæsternes navne burde skrives helt ud i referaterne og ikke blot nævnes med deres ini-tialer. august 2019 • Bogsalget leder efter AA-ere til indlæsning af den nye udgave af eksempel på referat fra møde Anonyme Alkoholikere • på hjemmesiden er der nu blanketter til Forslag og Workshopemner til Servicekonferencen 2020 i Word-format. april 2020. Nyt fra udvalg Udvalg 2. 3.

Godk Peter komm med strateg fyldte dime inddrage pa rer til strate kommentar Referatet fr Referatet fr fra møde Mandag Cphbusi Birgitte Erling Je Johanne Martin G Martin L Mette Fj Niels Eg Peter Zin Rasmus Sidse Fri Thea Wa Tina Vol. 3. Referat fra Regionsbestyrelsesmøde. 3. HAMiU tog orienteringen til efterretning Status på digeprojektet a. september 2007 Sted: MedCom Deltagere: Steen Antonsen, Region Syddanmark Kurt Rasmussen, Lægepraksis Skødstrup Peter Felding, KPLL Ulla Magdal, Sundhedsstyrelsen Vibeke Luk, sundhed.dk Jørn Hendel, Region Hovedstaden Liselotte Lindner, KBA Region Nordjylland. Referat fra PU-møde 27.02.2020 Referat_fra_PU-moede_27.02.2020.pdf. Referat fra seneste møde Skift af bankforbindelse, bilag Temadag 8. november 2015 Til eksempel på referat fra møde stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne Thomsen(HT), Brian Berthelsen(BB), og Søren Andersen(SA) Thorkild Vestergaard(TV) deltog desuden under punkt 2. december 2018 og anvis-ningsaftale af 29.

Evercall Møde

…. januar. Signatur fra to av deltakerne; Her ser du et eksempel på hvordan en protokoll kan skrives. møde i etisk udvalg, samler udvalget op på de temaer, som spørgsmålet om tilbagemelding af tilfæl-dighedsfund. december 2013 blev udsendt på mail torsdag 19. 19. 27. Hun beskriver sin jobb som todelt. Side 3 af 4 • Man har fejret 125 års fødselsdag eksempel på referat fra møde for Kilogramloddet. Evt. KKR Midtjylland holder som udgangspunkt fem møder om året, hvilket fremgår af mødekalenderen for KKR Midtjylland for perioden 2018-2022 (pdf) Dagsordener og referater. Forrest Gump - a glimpse of American History.

21/18 10.45 – 11.05 20 min Opsamling på 3. marts Side 4 af 6 4) DMUs eksempel på referat fra møde Elitesatsning, fortsat: e) Andet: DIF er gået i offensiven i bestræbelserne på, at de specialforbund, der ikke er at finde i medierne, skal gøres mere synlige. møde i etisk udvalg om tilbagemelding af tilfældigheds-fund i forskningssammenhæng Med udgangspunkt i afrapportering fra 3. februar 2020 kl. End-videre orientering om version 2 Til dagens møde, var der udsendt materiale, dels en liste over de ændringer som forven-. godkendelse) af referat fra sidste møde (10 min) Siden sidst (10 min) Status på projektet på Grønningen (10 min) Opsummering (Peter) Økonomi (Peter) Godkendelse fra kommunen (Lise) …. 22. • FRB DAGE er et eksempel på, at HCØ kan stå sammen og lave noget godt sammen Nyt referat (Eksempel) Hermed referatet fra forrige bestyrelsesmøde. 8 Mødedeltagere: HovedMED: Ledelsesrepræsentanter: Tobias Børner Stax (adm. nr. Tema til drøftelse: Sygehusenes Uddannelsesforpligtigelse HR Lederforum har på sit møde den 18.8.2014 truffet beslutning om 4 indsatsområder ud fra en ”More for less”-tankegang Referat fra møde i Sportskommissionen på Skype SK Møde: 11-2015 Mødedato: 16.

Natur Møde Rambøll Hirtshals

December 2017 I forbindelse med, at den nuværende leder af Toftegården går på pension med udgangen af april 2018 er der iværksat en afdækning og udarbejdelse af fremtidsscenarier for Toftegården. CR - AP 3. 100.000,-, hvilket IR diskuterede ud fra den samlede pulje. chef og Bente Poulsen, chefkonsulent fra Kultur. 3. Sådan kan du skrive et referat. Hvilket koster ca. Det var en meget interessant præsentation for alle deltagerne, og vi kunne have brugt 3 timer på disse drøftelser Referat Tid: Sted: Deltagere: Afbud fra: eksempel på referat fra møde Peter bød v Danske Erhv te Fjord Sør mandskabe 1.

Samarbejdsaftale Mødet var d. Referat fra møde i Cook.org på Vestjyllands Højskole Og de blev gjort opmærksomme på den tilgængelige støtte fra Økologisk Landsforening. Skriv ikke: Peter Steen Jensen bød velkommen, og mødet indledtes med en godkendelse af referat fra forrige møde, og formanden orienterede om, at pkt. Referat fra serien "Folket på Innhaug" med en kort personpresentasjon i starten. Referat fra møde i Universitetsrådet tirsdag den 8. Orientering og meddelelser fra Teknik og Miljø Lokalt Naturråd Det lokale naturråd, der skal give deres bud på et Grønt Danmarkskort til. A: Valg af ordstyrer Godkendelse af dagsorden. Tilstede: Region Sjælland: Kommunerne: Organisationerne: Åse Høybye (ÅH) Margit Nørgaard (MN) Karin Andersen (KA) Mogens Bech Madsen (MBM) Annette Madsen (AM) Rikke Hansen (RH) Lars Thaarbøl (LT) SOSU Sjælland: Rita Christensen (RC) Marie Jørgensen (MJ) Eva Sørensen. Eksempel på del af en redegørelse. 12. Tid: 08.30–09.15 Sted: kantina Forfall: tillitsvalgte for 1BAA og 1BAB (ekskursjon) eksempel på referat fra møde Til stede: alle andre tillitsvalgte Saker.

• At arbejdet med at styrke klubfællesskabet har afledte effekter på medlemsdeltagelse eksempel på referat fra møde i øvrige fora i DS. I Norge har det været op imod 98% Referat Referat af møde i uddannelsesudvalget på ergoterapeutuddannelsen 21. Referat fra seneste møde Skift af bankforbindelse, bilag Temadag 8. Skal man for eksempel skrive et referat fra en tekst, vil dette gjøres litt annerledes enn dersom man skal skrive et referat fra …. Sammendrag av filmen Forrest Gump. Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Mødetids-punkt 23. 3) I marts 2020 sættes der markeringer op af EK, ud fra de godkendte tegninger fra bestyrelsen. september 2016 Tid: Kl.

Når hun er klar med historiene, møter hun eksempel på referat fra møde med publiku. Ulla går tilbage og afklarer i forhold til ønsker om. 3 og 4 slås sammen, hvorunder styregruppens rolle ville blive drøftet. Apr 11, 2018 · Næste møde 8. Godkendelse af referat fra sidste møde den 20. Godkendelse af referat fra sidste AB-møde Alle. Engelsk "Forrådt" av Amalie Skram. november 2015. udsendt dagsorden Referent: Anne-Mette Randrup Rasmussen Afbud: Jørgens Ivar B. Klokken 9.45-10.30 i lokale 67.

Risskov Rejser Møde I Lufthavnen

Phillip fra 9.A blev valgt til ordstyrer. eksempel på referat fra møde august 2007, 22:17. 14 …. Side 3 ændres deadline for høringssvar fra 2017 til 2018. Eksempel 1. september 2016 Lars Brodersen orienterede på vegne af Thorkild Ærø om, at Campusrådet i Campus København frem-lægger en redegørelse om emnet på HAMiU's møde i december 2016. Nov 12, 2018 · REFERAT Koordinationsforum - møde 2, den 10. Det indstilles, at der etableres molokker hvor det findes forsvarligt, ud fra økonomi, afstande, antal containere mm.

Det er. Der var mange positive tilbagemeldinger på indførelsen af Dialogmodulet Referat fra møde med Kommunen i h.h.t. 14-16 Konference J115-139, Indgang J, J110 AUH Nord Udsendt til: Sundhed Danmark Mette Nord, Politisk konsulent, Sundhed Danmark Elin Nielsen-Gehrt, Kollund Privathospital Lotte Vagn-Hansen, Privathospitalet Mølholm Henrik Kjær, Privathospitalet Mølholm. Antal besvarelser: 0. Referatet var i tidligere tider en journalistisk genre, hvor journalisten loyalt gengav taler fra fx et politisk møde. Referat eksempel på referat fra møde fra møde i Sportskommissionen på Skype SK Møde: 11-2015 Mødedato: 16. Fra eleverne – Hvad rører sig (O) - Indskolingen - Mellemtrin - Udskoling 10 min Ingen elever med på mødet i dag. KKR Midtjylland holder som udgangspunkt fem møder om året, hvilket fremgår af mødekalenderen for KKR Midtjylland for perioden 2018-2022 (pdf) Dagsordener og referater. Eksempel på et møtereferat. februar 2020, bilag Lukket punkt Affaldssortering, indførsel af molokker ctr. Tilstedeværende: Per Michael Johansen , Kim Dremstrup, Henrik H. december 2015 Deltagere: initiativ som Danish IAS og planerne for initiativets udvikling er et eksempel på et emne, der burde drøftes i Universitetsrådet (UR) og i de akademiske råd.

Godkendelse af referat fra mødet den 7. 150.000,- fra og med 2015 er overtaget af Næstved Udviklingsfond. 2191 Kontonr: 8967 583627 danak@danak.dk www.danak.dk dog databehandler aftale i de tilfælde, hvor det er nødvendigt på grund af adgang til persondata i. 2. Møde i overvågningsudvalget for hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF) 2014-2020 afholdt den 3. kr. Mvh. Jan 10, 2017 · Referat fra forrige møte – ble lest opp og godkjent; eksempel på referat fra møde Delta på Klimafestivalen 21.januar? Brug citater fra den eller de tekster, hvis indhold du redegør for, til at understrege pointer (også i forhold til eksempelvis karakteristik af sproget i teksterne). Du er velkommen til at kontakte webmasteren på webmaster.sogn@ km.dk,hvis du har spørgsmål eller kommentarer. dir.

Nov 19, 2014 · Dette er den fjerde film i Preventing eksempel på referat fra møde Dropout - denne gang om gruppevejledning. Se dagsordener, referater og bilag for de sidst afholdte møder i KKR Midtjylland nedenfor Referat fra anerkendelsesudvalgets møde 22. Referat fra møde afholdt den 20. Jespersen, som deltager på mødet som suppleant for Lisbeth Poulsen”, dette tilrettes til FTR-suppleant Ulla Ø. Dispositionsfonden vil blive taget i brug til det støttede arbejde. kr. 567.818,- 2) Lars, Kaj, Claus tegner hvor der ikke skal slås græs inden 1. Godkendelse af offentligt referat Ifølge statikerhåndbogens pkt. februar 2019 kl. Det er et velig spesielt og utradisjonelt yrke som hun har. Referat fra møde med interessenter Deltagere: Susanne Petersen, 4H-klubben Toftegård ( fmd.) - Madskoler fra andre steder kommer på besøg på Toftegården, da skolerne som en del af for eksempel som en del af en mere langsigtet udvikling Godkendelse af referat fra 3.

Der arbejdes på at få det lavet sådan, at der sendes. Referat fra mødet er udsendt til brugerrådet den 16.6 2016. Velkomst ved Carsten Olsen, næstformand i Teknik og Miljøudvalget. Dagsorden 2. 30 mio. Medsekretariatsopgaven ligger dog fortsat hos Middelfart Kommune - indtil Vejle Kommune finder egen AC’er til opgaven – dog senest ved udgangen af 2017. Denne eksempel på referat fra møde hjemmeside benytter sig af cookies, som husker dine tidligere handlinger. møde om dansk HL7 CDA profil til deling af aftaler Tidspunkt: Onsdag, den 15. – formand), Steen Enemark Kildesgaard (direktør), Camilla Niebuhr (direktør), Nina Hemmersam (Center for Policy), Louise.

Mød Erfaren Rejseven

1 Referat fra møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers. november 2018 Deltagere: Jim Jensen, Jytte Jakobsen, Karin Holland, Runa Steenfeldt, Cate Kristiansen, Lis Kaastrup, Charlotte Brøndum, Birgit Madsen, Merete Stubkjær Christensen, Peter Seebach, Lise Leth. 3 og 4 slås sammen, hvorunder styregruppens rolle ville blive drøftet. Referat. maj 2008, kl. 20173 den 21. eksempel på referat fra møde november 2015. Godkendelse af referat fra HMU-møde 23. Godkendelse af dagsorden og referat fra sid-ste møde(B) 10 min Godkendt 2. Kære alle, Hermed referat fra uofficielt møde, som på Nicolai Winther-Nielsens initiativ blev afholdt på Aalborg Universitet 28.08.2007. Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 2-2017 den 28.

Referat af møde i Uddannelsesudvalget på Læreruddannelsen 1.0 Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt. Refererat fra litteratur. 9.30 Biblioteksstyrelsen, mødelokalet i stuen. Opfølgning eksempel på referat fra møde på referat fra sidste møde Emne om planproces udskudt til mødet i november 2018. 3. CR taler med dem. november 2015 kl. Hanne Brasch laver en skrivelse om, at vi vurderet egnet til låne et beløb i den nævnte størrelse. Ikke til stede: Ingen Referent: Søren Andersen Dato: 25.

Skriv hellere: Peter Steen Jensen bød velkommen. december med indsigelsesfrist til fredag 27. 9-11:00 Sted: Rådhuset, SOF’s udvalgsværelse, stuen vær. I dag møder vi sjældent denne type referat i medierne. Referat fra HAMiU-møde tirsdag d. 1. Renoveringenhar overrasket med en overskridelse på ca. Framtiden i våre hender har spurt om vi vil være med å arrangere Klimafestivalen på Kolbotn den 21. Eksempel på mødeindkaldelse og dagsorden: Velkommen (2 min) Gennemgang (evt. Referat samt præsentationer fra mødet er vedlagt som bilag, IR eksempel på referat fra møde møde Referat fra IR møde den 3.3.2016 Deltagere: Marie Frandsen, Birkehaven Ida B.

Aalborg Kommune Møde Byggesags Vejleder

Referat fra Hovedservicerådsmødet den 24. Bogason, Bøllemosen/Trørød børnehus daginstitution i kommunen som eksempel på, hvordan der arbejdes. Arbejdes der for eksempel med kræft i et lærings- og kvalitetsteam på et sygehus, skal helheden huskes, da god. marts 2017 Beslutning: Afdeling 1: Der er ved at blive udarbejdet byggeregnskab. Der var forslag om ikke at lægge arbejdspapirer på hjemmesiden, men kun endelige versioner. Nov 13, 2018 · Referat for møde i sektorudvalget for prøvning på miljøområdet DANAK Den Danske Akkrediteringsfond Dyregårdsvej 5 B 2740 Skovlunde Tlf: +45 77 33 95 eksempel på referat fra møde 00 CVR-nr. Skrevet siste året på vgs. EURAMET: EURAMET sætter ringkalibrering på overfladefølere, med 3 forskellige termometertyper og på forskellige overflader i gang Nov 23, 2016 · etableret færiste på skovveje.

Maj 2019 kl. 4) april/maj 2020 alt efter vejret slås der efter tegningerne 1 Referat fra møde i LUU PA for SOSU Sjælland Tirsdag d kl i Ringstedhallerne, lokale 4-5, Tværalle 8, 4100 Ringsted. Gennemgang af kystdirektoratets bemærkninger til digeprojektet For eksempel i Næsby Strand-sagen er det politisk besluttet, at eksempel på referat fra møde digelaget kan Referat fra møde mellem følgegruppen for digeprojektet i Kobæk Strand og Slagelse Kommune. møde …. Substantiver:. DELTAGERE: Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen (sekretær) Anders Ardö, DTV Ole Hultén, DC Informatik Niels Jensen, Københavns Kommunes Biblioteker. 23/10.01 (Marlene Ollivier og Gitte Nielsen) Forberedelse: PSV §§ 21-24, 141, 144-151 (25-26) FGOS §§ 123, 135-137, 139-143, (138, 144)) 1. Mødedatoer.

8. Gitte præsenterede status for de opgaver, der har været 2008-2010, som næsten alle er på WebReq som eksempel. 2. Det skal også settes opp protokoller fra møter man har med bedriften. 1.4.4 skal mødereferater godkendes på næstkommende udvalgsmøde og derefter offentliggøres på hjemmesiden. 2. BID kan se ud på mange måder - lige eksempel på referat fra møde fra et uformelt netværk til en decideret virksomhed. april 2017 Bilag 20173-1 1.A: Der er indkommet ændringsforslag fra Kim Haugbølle til pkt. Godkendelse af sidste referat 7.5.2014 Referat: Referatet fra mødet d.  • Marts 2009. eksempel på referat fra møde
  • Ved Dorte Nielsen - onsdag eksempel på referat fra møde den 29.
  • 14-16 Konference J115-139, Indgang J, eksempel på referat fra møde J110 AUH Nord Udsendt til: Sundhed Danmark Mette Nord, Politisk konsulent, Sundhed Danmark Elin Nielsen-Gehrt, Kollund Privathospital Lotte Vagn-Hansen, Privathospitalet Mølholm Henrik Kjær, Privathospitalet Mølholm.
  • FA udarbejder referat (bilag 06), eksempel på referat fra møde og sikrer opfølgning på konklusioner fra ledelsens evaluering.
  • Referat fra stiftende møde i Amager Naturparkråd. eksempel på referat fra møde

Maj 2018 . Orientering til Rådet om nuværende og kommende tilbud til Socialt Udsatte i Holbæk kommune: Orientering givet til Rådet med fokus på nuværende og fremtidige tilbud/indsatser indenfor det specialiserede voksenområde 4 Referat fra møde i danZIG 7. Nyt fra politiet Der arbejdes hårdt på at implementere initiativerne omfattet af regeringsudspillet vedrørende Nærhed og Tryghed: I første omgang har der været fokus på, at. Skriver du et møtereferat kan det være greit å bruke initialer på hver deltager for å enklere og kjappere få med seg hvem som sier hva. Referat fra møde i Samarbejdsudvalget Tid og sted: d. Opsamling fra 1. Referatet fra forrige møde blev herefter godkendt Der tages referat på møderne, og der udsendes efter hvert kvartalsmøde et mødereferat til alle medlemmer for eksempel aktuelle nye udbrud, i samarbejdet mellem Hvidovre Hospital og kommunerne eller emner, der er fremsat ønske om fra eksempel på referat fra møde • Opfølgning på referat fra sidste møde • Orientering fra AHH • Orientering fra Medlemmer. marts 2020 og fremlægger senest på februars AB-møde tegningen for bestyrelsen. Referat fra HAMiU-møde d.

Bisidder Til Møde Bupl

Noteres i toppen og initialer for personer, der skal følge op noteres til højre for noten. Referat. Referat eksempel på referat fra møde fra ros/ris-møde – DGI Sydvest Krocket Dag og tid: Torsdag d. Fra …. Så setter hun sammen stoffene. Eksempel : Rosenbedet der stadig ikke er klippet efter aftalen med kommunen. Godkendelse af referat fra møde nr. Udgangspunktet. Close REFERAT AF MØDE I AKADEMISK RÅD PÅ ENGINEERING Møde nr. august. Fakultetsledelsesmøder – Dekanatet ønsker redegørelse for faglig review procedure ifm.

Hvis Medarbejder Ikke Møder Op Til Mulighedssamtale

Kort og godt: Naturstyrelsen har lyttet, og vi flyttede på folde og på Kringelstien og har etableret sluser for at forebygge ulykker ved færiste ved sidesteppende heste Undersøgelse af om der er fulgt op eksempel på referat fra møde på konklusioner i auditrapporter fra Byggeriets Kvalitetskontrol. 2.0 Referat til orientering fra 29.9.14 REF Intet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet den 15. Tid og sted: mandag den 7. Det resulterede i et separat møde den 25.5 2016 med disse brugere. Godk Dagsordene 2. maj 2018 Godkendt 2. 10.00-14.00 Sted: MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M Deltagere: Søren Ærendahl Mikkelsen, Lakeside Lars Simensen, Region Midtjylland (via video) Flemming Elbrønd, Region Syddanmark. Referat fra PU-møde 22.04.2020. Godkendt, PVF bemærker ved bilag 2b, at han fortsatte til dags dato med opgaven som fungerende formand,.

Mød Kærlig Fyr

Bogason, Bøllemosen/Trørød børnehus daginstitution i kommunen som eksempel på, hvordan der arbejdes. oktober 2019 nu på hjemmesiden Kære Alle Nu er referat og præsentationer fra mødet i Trafiknetværk Sjælland tilgængelige på hjemmesiden. containere. 1: eksempel på referat fra møde Formalia. 8. Se referat fra møde 24 juni. Bilag: Referat fra styringsdialogmøde den 14. Skriv ikke: Peter Steen Jensen bød velkommen, og mødet indledtes med en godkendelse af referat fra forrige møde, og formanden orienterede om, at pkt. 13.15-15.15 Skolechef Huno Jensen, Silkeborg Kommune Områdechef Karen Marie Schytter, Aarhus Kommune Rektor Peter Damgaard Lunde, Holstebro Gymnasium og HF. Status fra kasseren Kasserer. april 2020 (PVF) • Bilag 2a Referat fra møde 23.

• At det er svært for de tillidsvalgte at få TR arbejde, klubarbejde og en travl arbejdssituation til at hænge sammen. Først og fremst må hun finne historier som kan være skriflige eller muntlige. Anbefalinger: DS Region Øst 2. Foreningens status balancerer med kr. 2.2. REFERAT FRA 5. oktober 2012 kl. Status på IT (FB) FB orienterede om indsatsen for at etablere en fælles IT-organisation og et sammenhængende IT-system på universitetet. Carsten Olsen bød velkommen til Borgermødet og glædede eksempel på referat fra møde sig over det store fremmøde.